Pistool Heckler & Koch

De USP werd in de jaren '90 door Heckler & Koch ontwikkeld met het oog op de Amerikaanse politiemarkt. Voor een deel werd de USP gebaseerd op voorganger P7. Ook werd gekeken naar de succesvolle innovaties van de P9S en de VP70Z.